Загальна інформація про Юридичну клініку

З метою забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги шляхом надання безоплатних юридичних консультацій при Черкаському факультеті працює юридична клініка “PRO BONO”. Основою функціонування юридичної клініки є поєднання інтересів громадян, що потребують правової допомоги, однак не можуть оплатити послуги адвоката, та студентів, які зацікавлені в отриманні практичних навичок, що буде сприяти в майбутньому їхньому працевлаштуванню і подальшій кар'єрі. Це дозволяє досягти фактично одразу трьох цілей:

  • надання юридичних послуг малозабезпеченим громадянам та сприяння вирішенню соціальних проблем суспільства;
  • виховання у студентів навичок правозахисної діяльності, професійної етики;
  • формування у державі сучасних стандартів вищої юридичної освіти.

Таким чином, юридичні клініки здійснюють надзвичайно важливу для суспільства правозахисну, правопросвітницьку та правореформатоську діяльність.

Наслідки роботи студента в юридичній клініці проявляються не тільки в досягненні високої професійної компетенції, але й у певних змінах його поглядів як особистості, розумінні соціальних цінностей. Таке становлення студента-юриста можливе тільки в результаті його діяльності, що ставить за мету вирішення конкретного соціального завдання - надання правової допомоги малозабезпеченим, які зазвичай позбавлені доступу до правової допомоги та  правосуддя, а також вплив на реформування юридичної освіти і правової системи з тим, щоб вони стали більш чутливими до інтересів незахищених верств населення.

Юридичні консультації надаються відвідувачам з усіх галузей права, за винятком ведення захисту та представництва у кримінальних, цивільних, адміністративних справах у судах, правового регулювання підприємницької та інвестиційної діяльності. Одним із важливих напрямків роботи клініки є допомога громадянам по зверненню до Європейського суду з прав людини.
До категорій громадян, які мають право на отримання юридичних консультацій, належать:

  • члени багатодітних сімей;
  • громадяни які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до I та II категорії;
  • інваліди І та ІІ груп;
  • учасники та інваліди війн і національно-визвольних рухів;
  • пенсіонери;
  • неповнолітні.

Відбір студентів НУ "ОЮА" для участі в діяльності юридичної клініки проводиться з урахуванням наявних глибоких теоретичних знань, позитивних особистих якостей студента (відповідальність, ввічливість і т.п.) та готовності допомогти соціально-незахищеним людям.

Студенти, які беруть участь в діяльності юридичної клініки, здійснюють особистий прийом громадян у складі консультаційних груп юридичної клініки протягом часу роботи юридичної клініки.

Під час роботи клініки студенти мають можливість набувати практичного досвіду з консультування громадян, складання процесуальних документів, основи колективної роботи над правовими питаннями.

В окремих випадках, при неможливості відвідувача з’явитись до юридичної клініки з поважних причин, консультація може бути надана йому по телефону, з попереднім ознайомленням відвідувача з умовами надання консультацій і зазначенням у індивідуальній анкеті, що консультація надана по телефону.

Робота студента по справі і проведення ним консультації контролюється викладачами. Вручення підготовленого юридичного документу можливе лише після візи викладача-куратора юридичної клініки щодо такої консультації або документу.