Правила прийому

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Національний університет "Одеська юридична академія" є одним з провідних навчальних та наукових закладів України в галузі правознавства і має за честь запросити Вас взяти участь у конкурсному відборі та бачити Вас майбутніми студентами - правниками.

В нашому Університеті створені необхідні умови для навчання та досягнення великих особистих успіхів.

Шановні абітурієнти! Від Вас залежить вибір вдалого життєвого шляху, зробіть його з допомогою Національного університету "Одеська юридична академія"!

З повагою,
Декан Черкаського факультету
Національного університету "Одеська юридична академія", проф. Богданов В.С.

 

Підготовка юристів на факультеті здійснюється за спеціалізаціями:

 •  судово-прокурорська діяльність(кримінальна юстиція);
 •  цивільно-господарська юстиція.

Зарахування на перший курс навчання в Університеті для випускників 2008 – 2018 років проводиться за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджених сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти.

Вступники на перший курс подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (не нижче 100 балів), української мови та літератури (не нижче 100 балів), з іноземної мови – (не нижче 100 балів), або математики – (не нижче 100 балів).

Вступники на старші курси (на базі „молодшого спеціаліста" чи „бакалавра") складають фахове вступне випробування з права.

З квітня 2016 року студенти Черкаського факультету НУ «ОЮА» мають можливість проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

Для вступу до факультету на перший курс до приймальної комісії подають такі документи:

 • заява встановленої форми;
 • 6 фотокарток розміром 3 x 4 см;
 • медична довідка за формою 086-У (оригінал, або завірена копія);
 • копії паспорту та ідентифікаційного коду;
 • копія приписного посвідчення або військовий квиток;
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал або копія) разом з випискою оцінок;
 • відповідний документ Українського центру оцінювання якості освіти;
 • дипломи та грамоти за високі успіхи з навчальних дисціплін: основи правознавства, української мови (якщо є);
 • документи про пільги (оригінал та ксерокопію – якщо є).

Термін навчання: денна форма 5 років, заочна 6 років, післядипломна освіта 4 роки. Навчання платне.

На базі Черкаського факультету Національного університету „Одеська юридична академія" функціонує Факультет заочного навчання № 2 зі здобуття другої вищої освіти.

Підготовка на факультеті здійснюється за спеціалізацією – судово-прокурорська діяльність.

Термін навчання: чотири роки;
Форма навчання: заочна (сесія двічі на рік);
Обов'язкова вимога: диплом про вищу освіту (спеціаліста або магістра);
Правила вступу: документи приймаються з травня по серпень, в кінці серпня співбесіда з комісією Університету.

Перелік документів для вступу на 3-й курс Факультету заочного навчання №2:

 •  договір про підготовку фахівця – оформляється на місці;
 •  нотаріально завірені копії: диплому про вищу освіту та додатку до диплому з оцінками;
 •  копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
 •  копія паспорту (1,2 стор. і реєстрація);
 •  копія ідентифікаційного коду;
 •  довідка-дозвіл для військовослужбовців та військовозобов'язаних
 •  6 фотокарток розміром 3 x 4 см.

Для більш детального ознайомлення з правилами прийому натисніть тут