Правила прийому

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Національний університет "Одеська юридична академія" є одним з провідних навчальних та наукових закладів України в галузі правознавства і запрошує Вас взяти участь у конкурсному відборі та стати майбутніми студентами Черкаського факультету НУ"ОЮА"

Наш університет створив усі необхідні умови для навчання та досягнення значних успіхів.

Шановні абітурієнти! Від Вас залежить вибір вдалого життєвого шляху, зробіть його з допомогою Національного університету "Одеська юридична академія"!

З повагою,
В.о декана Черкаського факультету інтелектуальної власності
Національного університету "Одеська юридична академія", доц. Потенко Л.О.

 

Підготовка юристів на факультеті здійснюється за спеціалізаціями:

 •  судово-прокурорська діяльність(кримінальна юстиція);
 •  цивільно-господарська юстиція.
 •  правоохоронна діяльність

Зарахування на перший курс навчання в Університеті для випускників 2009 – 2021 років проводиться за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджених сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти.

Вступники на перший курс подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (не нижче 100 балів), української мови та літератури (не нижче 100 балів), з іноземної мови – (не нижче 100 балів), або математики – (не нижче 100 балів).

З квітня 2016 року студенти Черкаського факультету НУ «ОЮА» мають можливість проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

Для вступу до факультету на перший курс до приймальної комісії подають такі документи:

 • заява встановленої форми;
 • 6 фотокарток розміром 3 x 4 см;
 • медична довідка за формою 086-У (оригінал, або завірена копія);
 • копії паспорту та ідентифікаційного коду;
 • копія приписного посвідчення або військовий квиток;
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал або копія) разом з випискою оцінок;
 • відповідний документ Українського центру оцінювання якості освіти;
 • дипломи та грамоти за високі успіхи з навчальних дисціплін: основи правознавства, української мови (якщо є);
 • документи про пільги (оригінал та ксерокопію – якщо є).

Термін навчання: денна форма 4 роки, заочна 6 років, післядипломна освіта 3 роки.

Навчання платне. 

На базі Черкаського факультету Національного університету „Одеська юридична академія" функціонує Факультет заочного навчання № 2 зі здобуття другої вищої освіти.

Підготовка на факультеті здійснюється за спеціалізацією – судово-прокурорська діяльність.

Термін навчання: чотири роки;
Форма навчання: заочна (сесія двічі на рік);
Обов'язкова вимога: диплом про вищу освіту (спеціаліста або магістра);
Правила вступу: документи приймаються з травня по серпень, в кінці серпня співбесіда з комісією Університету.

Перелік документів для вступу на 3-й курс Факультету заочного навчання №2:

 •  договір про підготовку фахівця – оформляється на місці;
 •  нотаріально завірені копії: диплому про вищу освіту та додатку до диплому з оцінками;
 •  копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
 •  копія паспорту (1,2 стор. і реєстрація);
 •  копія ідентифікаційного коду;
 •  довідка-дозвіл для військовослужбовців та військовозобов'язаних
 •  6 фотокарток розміром 3 x 4 см.     

Перелік документів для вступу на 1 курс магістратури

 • заява
 • копія паспорту(всі сторінки)
 • індетифікаційний код
 • фото 5 шт.3х4
 • приписне(для хлопців)
 • папка для документів
 • копія диплому та додаток

Для більш детального ознайомлення з правилами прийому натисніть тут