Новини

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Право”

Вітаємо, Музику Дмитра Григоровича, студента 3-го курсу Черкаського факультету Національного університету «Одеська юридична академія»!

Щорічна науково-практична конференція

26 квітня 2018 року відбулася щорічна науково-практична конференція Черкаського факультету Національного університету  «Одеська юридична акдемія», на тему «Сучасні трансформації розвитку правової системи України».

Урочисте відкриття Конференції розпочалося з привітального слова викладача кафедри загально-правових  дисциплін, доцента Давиденка Леоніда Миколайовича

СЕМІНАР З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20 квітня 2018року Кваліфікаційно–дисциплінарною комісією адвокатури Черкаської області було організовано проведення семінару з підвищення кваліфікації для адвокатів області.       

В роботі семінару в якості доповідача взяла участь к. ю. н, доцент кафедри галузевих юридичних дисциплін Локтєва - Маклашова Наталія Валентинівна.

Викладач виступила з доповіддю на тему «Особливості співвідношення категорій «правочин», «договір» та «зобов’язання у цивільному законодавстві України».

Ділова гра " Імітація судового засідання"

         18 квітня в ході вивчення навчальної дисципліни «Цивільний процес» за участю студентів 3 курсу було проведено ділову гру «Імітація судового засідання».

Студенти інсценували розгляд справи судом першої інстанції в порядку позовного спрощеного провадження.

Сторінки