Четверта перевага вступу до ЧФ НУ "ОЮА"

Четверта перевага, чому ти повинен стати студентом ЧФ НУ "ОЮА" − висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

Черкаський факультет НУ "ОЮА" забезпечує підготовку фахівців відповідно до чинного законодавства, державних стандартів освіти на основі поєднання сучасних методів навчально-методичної, наукової, організаційної і виховної роботи. Наші викладачі виховали не одне покоління правників України, котрими пишається держава, пишаємося й ми.
З метою надання якісних освітніх послуг у нашому навчальному закладі сформовано професійний науково-педагогічний колектив, з необхідним освітнім рівнем, що відповідає профілю навчальних дисциплін, які викладаються, та достатнім досвідом практичної та наукової роботи.

Серед викладачів факультету, які працюють на відповідних кафедрах, доктор юридичних наук, доктор філософських наук та 14 кандидатів наук, зокрема викладачі-практики, що дозволило створити достатнє кадрове забезпечення науково-педагогічних працівників для трьох кафедр факультету (кафедра загально-правових дисциплін, кафедра галузевих юридичних дисциплін та кафедра суспільних наук).

Останніми роками завдяки плідній праці трудового колективу Черкаського факультету НУ "ОЮА" відбулося багато важливих подій у науковому, міжнародному, культурному, спортивному житті нашого закладу, у житті студентського самоврядування.

Незважаючи на складні умови у світлі загального реформування системи освіти в Україні нам вдалося розвинути всі напрями діяльності. Це стосується передусім вирішення кадрових питань, підвищення якості освіти, удосконалення навчального процесу, введення нових напрямів підготовки, освітніх програм, прогресивних методик навчання, створення високоякісного наукового продукту, розбудови матеріальної бази факультету, створення умов для всебічного розвитку студентів.