Навчальна частина

Відділ виховної та навчальної роботи Черкаського факультету НУ "ОЮА"

Основними завданнями відділу є:

  • сприяння розвитку навчально-методичної роботи;
  • підготовка методичних рекомендацій щодо організації і проведення навчальної та виховної роботи;
  • складання  розкладу та графіку навчальних занять для всіх форм навчання;
  • формування та розподіл навчального навантаження викладачів факультету;
  • контроль за виконанням навчальної роботи та оформлення  журналів обліку навчального навантаження викладачів;
  • методично-організаційна робота з Факультетом заочного навчання №2;
  • оформлення необхідних документів (залікові книги, студентські квитки, навчальні картки та журнали) для навчального процесу студентів;
  • організаційна робота щодо здійснення контролю за студентами  під час навчання та сесій;
  • координація навчально-виховної роботи з студентського радою, як органом самоврядування факультету;

З метою вдосконалення організації навчально-виховного процесу на факультеті, відбувається активне поєднання навчального процесу із виховними заходами, пошук і приведення в дію нових форм впливу на студентів, відпрацювання нових методик та активізація традиційних видів діяльності, збереження досягнень минулого, сприяння вихованню у студентів не лише професійних якостей, а й засвоєння загальнолюдських форм моралі.

 

Методист факультету
Лесич Анна Миколаївна

Завідувач навчального відділення факультету
Байрамова Людмила Леонидівна

 

Інспектор з кадрової роботи
Корнієнко Інна Василівна

Методист факультету
Цибуля Інна Сергіївна