Кодекс студента

Глава 1. Загальні положення

1.1 Метою даного Кодексу є гармонійний розвиток дисципліни в навчанні та побуті студента Черкаського факультету Національного університету «Одеська юридична академія» (далі ЧФ НУ «ОЮА»), адже саме завдяки дисципліні забезпечується порядок як у навчальній так і у всіх інших сферах життя людини, вона є тим базисом, завдяки якому стає можливий конструктивний розвиток особистості студента в умовах сьогодення, а завтра, дивлячись в майбутнє, вже працівника сфери юриспруденції.

1.2 Студенти повинні стежити за своїм зовнішнім виглядом та приходити в навчальний заклад охайними, акуратно одягненими та підтримувати гігієнічні вимоги. Не допускається приходити в навчальний заклад в спортивному, пляжному одязі тощо. Бажаним є діловий стиль одягу.

1.3 Зайшовши в начальний заклад, знімайте верхній одяг та здавайте його в гардероб. В аудиторіях не допускається перебувати в верхньому одязі, якщо тільки це не пов’язано з проблемами опалення в зимовий період.

1.4 Слідкуйте за своєю мовою та виключіть з неї слова паразити, сленг. Ні в якому разі не допускається вживання нецензурних слів. Неприпустима фамільярність, грубість, неповага у спілкуванні зі своїм співбесідником, непристойна поведінка в будь-якій формі (непристойні жарти, образливі жести, рукоприкладство тощо).

1.5 Категорично заборонено вживати наркотичні та токсичні засоби. Не допускається вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв або перебування в стані, що ними обумовлюється, в будь-який час на території навчального закладу та в інших місцях при організації певного заходу працівниками навчального закладу. Порушення даного правила є грубим порушенням дисципліни.

1.6 Несумісним зі званням студента ЧФ НУ «ОЮА» є фальсифікація документів, що стосуються навчального процесу або дача неправдивої інформації з питань, що стосуються навчання.

1.7 Студенти зобов'язані дбайливо відноситися до матеріально-технічної бази та навчальної літератури навчального закладу. Винні в їх пошкодженні чи втраті будуть нести майнову відповідальність.

1.8 При проведенні різних заходів: ділові зустрічі, збори, наукові конференції, концерти, свята тощо, необхідно поводитися тихо та дотримуватись порядку, звук в мобільних телефонах слід завжди завчасно вимикати та з повагою відноситись до виступаючих.

1.9 Студент має підтримувати честь на гідність студента ЧФ НУ «ОЮА», поважати традиції НУ «ОЮА», постійно працювати над вдосконаленням своєї поведінки та успіхів в навчанні, пам’ятати про те, що де б він не знаходився, він є частиною ЧФ НУ «ОЮА» і від його поведінки в частковій мірі залежить репутація навчального закладу.   

 

Глава 2. Права та обов’язки студентів

Права і обов’язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах передбачені: законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про науково та науково-технічну діяльність».

2.1 Студенти ЧФ НУ «ОЮА» мають право на:

 • вибір форми навчання та спеціалізації;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • користування навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою ЧФ НУ «ОЮА»;
 • участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів ЧФ НУ «ОЮА»;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
 • на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого навчального закладу згідно чинного законодавства.

2.2 Студенти ЧФ НУ «ОЮА»  зобов’язані:

 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
 • додержуватися положень міжнародних конвенцій, що ратифіковані Верховною Радою України та міжнародних договорів, учасником яких є Україна, законів та підзаконних актів України, Положення ЧФ НУ «ОЮА», Правил внутрішнього розпорядку ЧФ НУ «ОЮА», положень цього Кодексу;
 • в обов’язковому порядку відвідувати всі види навчальних занять, передбачені навчальним планом, глибоко та всебічно оволодіти знаннями та вміннями, котрі будуть необхідні майбутньому працівнику високої кваліфікації сфери юриспруденції;
 • заздалегідь інформувати деканат,куратора чи старосту у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні та інші роботи, що визначені робочими навчальними планами;
 • дотримуватись належного санітарно-гігієнічного стану,не смітити;
 • палити лише в спеціальних відведених для цього місцях;
 • дбайливо відноситись до майна навчального закладу та майна інших юридичних та фізичних осіб;
 • бути дисциплінованими, охайно одягнутими, ввічливими з представниками адміністрації, викладачами, співробітниками, студентами навчального закладу та завжди дотримуватися правил етикету; 
 • вчасно прибувати на місця проведення практики;
 • при проходженні практики виконувати правила внутрішнього розпорядку, охорони праці та техніки безпеки й виробничої санітарії, які діють на місці проведення практики;
 • бути взірцем належної поведінки для студентів молодших курсів;
 • завжди та в будь-якому місці пам’ятати, що студент ЧФ НУ «ОЮА» є його частиною, за якою в частковій мірі складається враження про увесь ЧФ НУ «ОЮА».

 

Глава 3. Поведінка на заняттях

3.1–а. Студент повинен з’являтися на заняття без запізнень. Про початок та закінчення занять студенти проінформовані розкладом відповідних занять, який доступний в електронному чи паперовому виді.

3.2–а. Студенти перед початком занять заходять в аудиторію тільки після того, як її залишать викладач та студенти попередньої пари.

3.3–а. Студенти повинні бути в аудиторії перед початком пари, раніше викладача.

3.4–а. Перед початком заняття студент має вимкнути звук в мобільному телефоні та інших пристроях, які можуть його відтворювати. Це міжнародне правило етикету, яке відноситься не тільки до навчального процесу, а і до будь-яких офіційних заходів. Користуватися ними під час пари, в цілях, що не пов’язані чи порушують навчальний процес, не дозволяється. Спроба розмовляти під час заняття розцінюється як грубе порушення етичних правил поведінки.

3.5–а. У випадку неявки викладача на пару на протязі перших 15 хвилин, про що  не було завчасно попереджено старосту, останній повинен повідомити про це деканат і діяти у відповідності з його вказівками. Якщо такі вказівки неможливо отримати в зв’язку зі збігом початку пари та обідньої перерви, студенти мають тихо поводитись та залишатись в аудиторії до закінчення обідньої перерви та отримання в деканаті вказівок подальшої поведінки.

3.6–а. Традиційною формою привітання викладача, що заходить в аудиторію на початку пари або представників адміністрації навчального закладу, що заходять в аудиторію в будь-який час, є вставання студентів.

3.7–а. На занятті недопустимі будь-які зайві звуки: сторонні розмови, звук мобільних телефонів чи інших пристроїв, тощо.

3.8–а. Студент, який запізнився на пару, може бути допущений в аудиторію тільки з дозволу викладача. У разі запізнення, послідовність дій має бути такою: постукати, неквапливо відкрити двері, привітатися, вибачитися за запізнення, пояснити причину запізнення і попросити дозволу про допуск до заняття. Якщо причина є поважною, швидше за все такий допуск буде отримано. У разі допуску студента до заняття, слід швидко та тихо зайняти будь-яке вільне місце в аудиторії, і при цьому не розмовляти та не заважати іншим студентам.

3.9–а. Якщо студент хоче про щось запитати викладача на парі, він має підняти руку.

3.10–а. Викладач має право видалити студента із заняття, якщо останній порушує дисципліну і тим самим заважає працювати викладачу та групі. В такому випадку не слід вступати в суперечку з викладачем з приводу причини видалення. Всю суперечну ситуацію можна вирішити після заняття. Якщо студент справді винен в порушенні дисципліни, він має тактовно вибачитися за свою поведінку.

3.11-а. Під час занять заборонено:

 • вільно переміщатися та виходити із аудиторії без дозволу викладача;
 • вживати їжу та напої;
 • забруднювати аудиторії: прикріплювати жувальні гумки, робити подряпини та записи на столах та стінах, залишати після себе сміття тощо.

 

Відсутність на заняттях

 

3.1-б. Студент зобов’язаний відвідувати заняття і у визначені терміни виконувати всі групи завдань, що наведені в навчальному плані і навчальних програмах.

3.2-б.  Пропуск занять без поважних причин не допускається.

3.3-б. У випадку відсутності на заняттях без дозволу деканату, студент має повідомити деканат про причину та строк відсутності на парах.

3.4-б. Якщо студент не може з’явитися на заняття в зв’язку з хворобою чи у зв’язку з  іншою поважною причиною, це має бути підтверджено документом, що здається компетентній особі навчального закладу.

3.5-б. Дозвіл на пропуск занять з причин, що завчасно відомі і є поважними, студент може отримати, склавши і подавши необхідну заяву в деканат.

 

 

 

 Глава 5. Поведінка за межами аудиторій

5.1 Паління забороняється в приміщеннях навчального закладу, допускається лише в спеціально відведених для цього місцях. 

5.2 Перш ніж заходити в будь-який кабінет навчального закладу, слід обов’язково постукати в двері та відчинивши їх запитати дозволу про те, щоб зайти.  

5.3 Зайшовши в кабінет навчального закладу, поводитись слід спокійно.

5.4 Біля кабінетів навчального закладу поводитись слід тихо, щоб не заважати роботі працюючих в них представників адміністрації, викладачів, співробітників навчального закладу.

 

Глава 6. Поведінка за межами навчального закладу

6.1 Студент ЧФ НУ «ОЮА» повинен бути прикладом досконалої поведінки для свого оточення в будь-якому місці та в будь-який час.

6.2 Кожен студент має слідкувати за культурою своєї мови, цінувати її красу і не вживати слів (нецензурних, жаргонізми тощо), котрі відсутні в мові людини з високими моральними та культурними цінностями.

6.3 На території НУ «ОЮА» та інших навчальних закладів студентам ЧФ НУ «ОЮА» бажано носити одяг ділового стилю. Не допускається носіння пляжного, спортивного одягу тощо.  

Глава 7. Заохочення за успіхи в навчанні

7.1 Студенти, котрі досягнуть високих показників у навчанні, науково-дослідній роботі, морально та матеріально заохочуються шляхом:

 • нагородження почесною грамотою;
 • оголошення подяки;

7.2 Заохочення оголошуються наказом по ЧФ НУ «ОЮА». Витяг з наказу про заохочення зберігається в особовій справі студента.

 

Глава 8. Відповідальність за порушення дисципліни

8.1 Студенти, котрі не дотримуються правил поведінки, передбачених цим Кодексом, при систематичному чи однократному грубому порушенні дисципліни, а також враховуючи рівень завданої шкоди, підлягають застосуванню догани або відрахуванню з ВУЗу.

8.2 Студент може бути відрахований:

 • за власним бажанням;
 • за станом здоров`я на підставі висновку ЛКК;
 • за невиконання навчального навантаження та/чи академічну неуспішність (невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу, незадовільне складання іспитів і заліків про­тягом сесії);
 • за пропуски без поважних причин протягом навчального семестру;
 • за порушення умов контракту;
 • у разі вчинення аморального вчинку, несумісного з продовженням навчання у студентському колективі;
 • у зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу;
 • за вживання алкогольних, наркотичних чи токсичних речовин або через появу на території навчального закладу і територій, що відносяться до нього, в місцях проведення різних заходів (концерти, екскурсії тощо), що організовані працівниками навчального закладу в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
 • за навмисне псування майна навчального закладу;
 • у справах про розкрадання (в тому числі і дрібне) майна навчального закладу чи особистого майна працівників, студентів та інших громадян, а також в інших справах, що було встановлено вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого відноситься накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
 • за систематичне або однократне грубе порушення навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку, пожень даного Кодексу.

 

Глава 9. Повноваження кураторів

9.1 Куратор студентської групи - це людина, до якої йдуть за порадою. Основною метою роботи куратора є виховання особистості студента, його всебічний розвиток, формування поваги до духовних цінностей, традицій та моралі.

9.2 До завдань виховної роботи в навчальному закладі відносять:

 • формування позитивної мотивації до навчання;
 • розвиток студентського самоврядування;
 • виховання у студентів потреб до освоєння цінностей загальнолюдської та національної культури, участь в культурному житті, виховання толерантності;
 • формування здорового образу життя;
 • залучення студентів до позааудиторної роботи (наукові кружки, спортивні секції тощо);
 • підвищення результатів навчання та виховання, вміння добре працювати та вчитися.

9.3 Куратор групи:

 • вивчає склад студентської групи;
 • погоджує кандидатуру старости, його заступника обраних групою та ініціює затвердження їх на відповідних посадах в деканаті навчального закладу;
 • встановлює особисті зв`язки з батьками студентів;
 • приймає участь в проведенні зборів групи, вирішенні різних питань, що стосуються навчання, поведінки студентів тощо;
 • проводить збори групи за підсумками контрольних неділь та екзаменаційних сесій, інформує про них на засіданнях кафедр;
 • на студентських зборах аналізує поточну успішність студентів, виявляє проблеми в навчанні та вихованні, і допомагає їх вирішувати;
 • допомагає студенту швидше адаптуватись до особливостей навчання в начальному закладі, його структури та служб, знайомить з традиціями навчального закладу та його спеціальностями;
 • допомагає оптимально організувати навчання, спланувати самостійну роботу студента тощо;
 • підтримує зв`язок з усіма викладачами, котрі проводять заняття у відповідній групі та при необхідності допомагає організувати додаткові заняття та консультації, сприяє створенню ділових та доброзичливих відносин;
 • представляє активного, успішного студента до заохочення адміністрацією;
 • здійснює свою роботу на індивідуальному підході до студентів, на знанні їх інтересів, побуту, нахилів, стану здоров`я;
 • організовує екскурсії групи в музеї міста та області, зустрічі з ветеранами війни та праці, робітниками правоохоронних органів, робітниками центру медичної профілактики, іншими цікавими людьми;
 • підтримує контакт з деканатом, організацією студентського самоврядування, громадськими організаціями;
 • повідомляє батьків про застосовані міри дисциплінарного впливу чи заохочення студентів;
 • інформує декана, заступника декана, завідуючого кафедри про справи у навчанні студентів, їх побажання та потреби.

 

Глава 10. Студентське самоврядування

10.1 Студентське самоврядування  є невід’ємною частиною громадського самоврядування навчального закладу, є формою управління, за якої студентство управомочене самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, а також мати свої керівні органи.

10.2 Студентське самоврядування складається з: голови студентської ради, заступника голови студентської ради, керівника наукового відділу, керівника відділу захисту прав студентів, керівника інформаційного сектору, керівника культурно-масового сектору, керівника спортивного відділу, адміністратора офіційного сайту факультету.

10.3 Склад осіб студентського самоврядування формується, виходячи з таких вимог до їх якостей: високі моральність, правосвідомість та правова культура, організаторські здібності, ініціатива, висока успішність в навчанні, авторитет та повага серед студентів та викладачів навчального закладу.

10.4 Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:

 • обирають виконавчі органи студентського самоврядування;
 • визначають структуру, повноваження, порядок обрання та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування.

10.5 Основні завдання:

 • забезпечувати і захищати права та інтереси студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечувати виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяти навчальній, науковій, творчій та оздоровчій діяльності студентів;
 • сприяти створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяти діяльності студентських гуртків, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організовувати співробітництво зі студентами інших вищих навчальних закладів та молодіжними організаціями;
 • сприяти працевлаштуванню випускників;
 • сприяти проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Зазначений вище перелік не є вичерпним, і для вирішення певних завдань, що стосуються або пов’язані з навчальним процесом може доповнюватись. 

 

Глава 11. Староста групи

11.1 Староста студентської групи – це студент академічної групи навального закладу, котрий володіє високими моральними та організаційними якостями, ініціативою, має високу успішність в навчанні, користується авторитетом та повагою серед студентів групи та викладачів, є взірцем досконалої поведінки та формальним головою групи і виконує деякі адміністративні функції, є сполучною ланкою між студентами та адміністрацією, викладачами, співробітниками навчального закладу, організацією студентського самоврядування в питаннях, що безпосередньо стосуються навчального процесу або пов’язані з ним.

 

11.2 Призначення та звільнення від обов’язків старости:

11.2.1 Куратор групи із числа студентів відповідної групи погоджує обрану групою кандидатуру  старости, його заступника, якості котрих мають відповідати вимогам п.11.1 даної глави, та ініціює затвердження їх на відповідних посадах в деканаті навчального закладу.

11.2.2 Старости груп та їх заступники можуть бути звільнені зі своїх посад кураторами, після узгодження даного питання в відповідних студентських групах та деканаті.

11.2.3 Студенти, котрі є старостами групи та їх заступники, можуть бути звільнені зі своїх посад:

 • за власним бажанням;
 • у зв’язку з невідповідністю вимогам, про якості осіб, що висуваються до старост груп та передбачені в п.11.1 даної глави;
 • за порушення, передбачені в главі 8 «Відповідальність за порушення дисципліни» та з інших об’єктивних причин.

11.3.1 Обов’язки старости:

 • щоденно вести в журналі групи облік відвідування всіх видів занять студентами групи;
 • щоденне інформування в письмовій формі куратора групи про неявку або запізнення студентів на заняття, з зазначенням причин неявки або запізнення;
 • своєчасно інформувати студентів про розпорядження деканату, викладачів, які ведуть заняття, відносно організації навчального процесу, різних офіційних заходів тощо;
 • повідомлення студентів про зміни, що були внесені до розкладу занять;
 • брати участь в реалізації (планування, організація, проведення) заходів, що стосуються навчально-виховного процесу, а також спортивної та культурної сфери життя студентів;
 • забезпечувати участь студентів в заходах, проведення яких заплановане в навчальному закладі; 
 • брати участь в зборах старост академічних груп;
 • спостерігати за дотриманням дисципліни в групі, збереження майна навчального закладу; 
 • після закінчення пари перевіряти стан майна (парти, стільці тощо) та чистоту в аудиторії навчального закладу, де щойно проходила пара, на предмет псування (пошкодження, малювання тощо), засмічення, і якщо останнє мало місце, доводити про це до відома куратора  з зазначенням прізвищ винних осіб;
 • в кінці пари забезпечувати очищення дошки, у разі здійснення на ній під час пари записів;
 • у випадку відсутності викладача на парі протягом перших 15 хвилин, якщо про таку затримку не було повідомлено, інформувати про це деканат і чекати розпоряджень з приводу подальшої поведінки;
 • своєчасно інформувати деканат та організацію студентського самоврядування про індивідуальні та колективні проблеми студентів;
 • за необхідності проводити індивідуальну роботу зі студентами з приводу дотримання вимог навчального плану та дисципліни в навчальному закладі;
 • виконувати розпорядження деканату та куратора групи.

Зазначений вище перелік включає основні обов’язки і не є вичерпним, тому може розширюватися в залежності від поточних потреб.

11.4.1 Права старости:

 • представляти інтереси студентів групи;
 • давати розпорядження студентам групи, що стосуються навчального процесу та дисципліни в начальному закладі та виконання завдань, поставлених адміністрацією, кураторами, викладачами, співробітниками навчального закладу, представниками організації студентського самоврядування, в межах їх компетенції;
 • робити зауваження студентам у разі невиконання або неналежного виконання ними правил поведінки;
 • передавати свої повноваження своєму заступнику, у разі неможливості їх виконання з поважних причин;
 • у разі потреби, організувати мікрогрупу студентів для виконання поставлених завдань, що стосуються безпосередньо або пов’язані з навчальним та/чи виховним процесом;
 • при виникненні конфліктних ситуацій, проблем, що стосуються навчального та виховного процесу, звертатись для їх вирішення до куратора групи або в деканат;
 • висувати пропозиції з приводу вирішення індивідуальних, колективних проблем студентів.

 

Глава 12. Розклад занять

12. 1 Тривалість академічної пари: 1 година 20 хвилин.

Після академічної пари встановлюються перерви: мала перерва – 10 хвилин; велика перерва – 20 хвилин.

12.2 Для зручності, лекційні заняття для студентського курсу проводяться в одній аудиторії, а для проведення семінарських занять такий курс поділяється на групи.

12.3 Розклад початку та закінчення академічних годин, а також перерв між ними:

перша зміна

1 пара: 8.40-10.00

2 пара: 10.10-11.30

(велика перерва)

3 пара: 11.50-13.10

4 пара: 13.20-14.40

друга зміна  

1 пара: 14.50-16.10

2 пара: 16.20-17.40

3 пара: 17.50-19.10

4  пара: 19.20-20.40

12.4 Навчальний рік складається з 2-х семестрів, протягом яких проводяться лекційні та семінарські заняття та інші заходи, що стосуються або пов’язані з навчальним процесом, складаються заліки та іспити, проводиться захист курсових робіт. 

12.5 Студентські канікули проводяться 2 рази протягом навчального року: перший – взимку, після закінчення 1-го семестру, другий – влітку, після закінчення 2-го семестру.

 

Глава 13. Методи контролю

13.1 Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на семінарських і практичних заняттях, на консультаціях, заліках і іспитах.

 

13.1.1 Контроль на лекції може проводитись як вибіркове усне опитування студентів або з застосуванням тестів за раніше викладеним матеріалом, особливо за розділами курсу, які необхідні для зрозуміння теми лекції, що читається, або ж для встановлення ступеня засвоєння матеріалу прочитаної лекції (проводиться за звичай у кінці першої або на початку другої години лекції).

Поточний контроль на лекції покликаний привчити студентів до систематичної проробки пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої лекції, встановити ступінь засвоєння теорії, виявити найбільш важкі для сприйняття студентів розділи з наступним їх роз'ясненням. Контроль на лекції не має віднімати багато часу.

13.1.2 Поточний контроль на практичних, семінарських і лабораторних заняттях проводиться з метою з’ясування готовності студентів до занять у таких формах:

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять.

2. Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, тестами протягом 5-10 хв.

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань.

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв'язування практичних задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на практичному занятті.

5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.

6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота.

7. Колоквіум по самостійних розділах теоретичного курсу (темах або модулях).

13.1.3 Консультації. Дослівно термін "навчальна консультація" означає відповідь, роз'яснення викладача студентам з будь-якого навчального питання. Це одна з форм, яка виправдала себе щодо надання студентам допомоги у їх самостійній роботі, допомоги, яка особливо необхідна при підготовці до іспитів, захисті курсових і дипломних проектів і інших формах контролю знань. Мета більшості консультацій - допомогти студентам розібратись у складних питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти самостійно розібратись не можуть.

13.1.4 Заліки. Залік  - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни та на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань, що проводиться як контрольний захід під час залікового тижня. З предметів, що передбачать здачу заліку застосовується диференційований залік з виставленням оцінок за п’ятибальною шкалою.

Захист курсової роботи  - це особлива форма  заліку в комісії з двох-трьох викладачів. Кращі з курсових робіт подаються на наукові студентські конференції. Перед захистом курсової роботи керівник перевіряє її і пише рецензію, у якій відображається позитивне і негативне роботи, вказується, як потрібно усунути усі зауваження.

13.1.5 Іспити. Іспити є підсумковим етапом вивчення усієї дисципліни або її частини і мають за мету перевірку знань студентів по теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навиків самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Семестрові іспити є ведучими, найбільш значними формами організації контролю, в ході яких проводиться підсумкова перевірка результатів навчальної діяльності студентів по вивченню конкретної дисципліни.

Іспит дає можливість кожному студенту у порівняно короткий проміжок часу осмислити весь пройдений курс у цілому, сконцентрувати увагу на вузлових його моментах, закріпити у пам'яті його основний зміст.